Rozdávání či prodej reklamních předmětů patří dlouhodobě k nejpoužívanějším marketingovým strategiím. I tato se však přizpůsobuje aktuálním trendům – nic jiného ostatně ani nezbývá, pokud firmy chtějí být i nadále úspěšné. Jedním z témat, o kterých se v současnosti poměrně dost mluví, je i ekologie. Lidé se zkrátka začínají zajímat o to, jaký dopad mají naše činnosti na životní prostředí a chtějí, aby tyto byly minimalizovány. A toho samozřejmě využila i marketingová oddělení firem. Výsledkem jsou pak ekologické reklamní předměty. Ty se od těch běžných příliš neliší. Rozdíl je pouze v tom, že tyto jsou vyrobeny například z recyklovaných materiálů (nebo spíše je tam určitý minimální podíl recyklovaných materiálů), případně jsou vyrobena z biologicky rozložitelných surovin namísto například plastů.

k ekologickým reklamním předmětům patřila i papírová taška

Cílem je zde vytvořit v lidech spojení oné firmy a ekologie s tím, že budeme mít více zákazníků, pokud si tito budou myslet, že dbáme o životní prostředí více než konkurence. A to i v případě, že se zboží, které prodáváme, od toho konkurenčního příliš neliší. Samozřejmě, ne vždy je tento tah úspěšný, i když se zpočátku zdá, že je tomu naopak. Příkladem zde mohou být papírové tašky, které v jeden čas téměř nahradily ty plastové, neboť byly údajně ekologičtější. Tedy jen do chvíle, než zákazníci zjistili, že se tyto velmi snadno trhají a lze je v podstatě použít pouze jednou. Návrat ke klasickým igelitkám byl velmi rychlý.

typický supermarket

Ekologii bychom samozřejmě neměli zatracovat. Planetu máme (zatím) pouze jednu, a podle toho bychom se také měli chovat. Je však nutné rozlišovat, zda se daná firma skutečně snaží pomáhat životnímu prostředí, nebo zda se jedná pouze o marketingový tah, kdy se ekologicky tváří jen navenek. Jistě, není příliš snadné to poznat, avšak pokud nám o přírodu skutečně jde, měli bychom vyvíjet na firmy tlak právě tímto způsobem. Nic jiného v dnešní době bohužel nepomůže.