O svoje zdraví bychom mÄ›li peÄovat pořád. Ti, co nechtÄ›jí peÄovat o své zdraví, si zahrávají a riskují. Co znamená péÄe o svoje zdraví? Každý péÄi o svoje zdraví vidí jinak. Pro nÄ›koho to znamená to, že se obleÄe dobÅ™e do zimy, pro nÄ›koho zase to, že si vyÄistí zuby, pro nÄ›koho to, že se příliÅ¡ nepÅ™epíná a ví, kde má balanc a hranice práce a on sám a jeho volný Äas. Zdraví je (alespoň pro mÄ›) Å¡iroký pojem. S postupem Äasu jsem zjistila, že to nejdůležitÄ›jší, co můžu mít, je zdraví a potvrdilo se mi to hned nÄ›kolikrát. Je pravda, že ne každý si to uvÄ›domuje. NicménÄ› život dokáže ÄlovÄ›ka pÄ›knÄ› nauÄit. A nauÄí ho v každém případÄ›, že zdraví si má ÄlovÄ›k vážit více, než Äehokoliv jiného.

zdravi

Dokonce i když se pÅ™eje k narozeninám, svátku, nebo Novému roku, nejÄastÄ›ji se pÅ™eje na prvním místÄ› právÄ› to zdraví, protože to je pÅ™ece nejdůležitÄ›jší. Bohužel to, že je zdraví důležité si ÄlovÄ›k nÄ›kdy uvÄ›domí, až už je pozdÄ›. V tom lepším případÄ› se to dá jeÅ¡tÄ› Å™eÅ¡it, v tom horším případÄ› se s tím nedá nic dÄ›lat. KaždopádnÄ› je důležité, abychom o své zdraví dbali tak, jak nejlépe umíme. Na co nám totiž potom budou miliony penÄ›z na úÄtu, když se budeme léÄit z vážné nemoci? Je to na každého úvaze, ale to, co říkám, je pravda.

stesti

I kdybych mÄ›la mít pár stovek na úÄtÄ›, ale zdraví v pořádku, budu mnohem Å¡Å¥astnÄ›jší, než kdybych mÄ›la na úÄtu miliony a zdraví v háji. Važte si toho, že jste zdraví, že nemáte žádnou nemoc a že se máte dobÅ™e. Plno lidí totiž takové Å¡tÄ›stí nemá. NÄ›kdo se léÄí se zákeÅ™nou rakovinou, nÄ›kdo se léÄí s leukemií. Bohužel rakovina je stále nevyléÄitelná a Äím pozdÄ›ji se zjistí, tím horší to je. Například když se vážná nemoc zjistí ve tÅ™etím nebo ve Ätvrtém stadiu, je jasné, že tam už bude uzdravení mnohem horší, než když se to podchytí vÄas. Kontrolujte svoje tÄ›lo a buÄte obezÅ™etní.