Asi není tÅ™eba říkat, že Å™idiÄi automobilů nemají jezdce na motorkách příliÅ¡ rádi. A aÅ¥ už je tento pocit oprávnÄ›ný Äi nikoliv, je potÅ™eba říci, že si za to majitelé motorek ÄásteÄnÄ› mohou sami. Mnohdy totiž dÄ›lají chyby, které nejenže znepříjemňují život ostatním úÄastníkům provozu, ale mohou je také stát život. MÄ›li bychom se tedy podívat na ty nejÄastÄ›jší a zjistit, zda a jak lze s nimi bojovat.

 

Ty nejÄastÄ›jší dÄ›lají bÄ›hem pÅ™edjíždÄ›ní. Jelikož jsou motorky mnohem menší než osobní automobily, vejdou se i do míst, kam by se auto neveÅ¡lo. Toho jejich Å™idiÄi využívají mnohdy ke snadnÄ›jšímu pÅ™edjíždÄ›ní. Na tom samozÅ™ejmÄ› není nic Å¡patného, pokud pÅ™i tom dodržují pravidla silniÄního provozu. ÄŒasto se ovÅ¡em stává, že tomu tak není.

 

nehoda motorky a osobního auta

 

Prvním neÅ¡varem je „proplétání“ se mezi auty, například v dopravní Å¡piÄce. Nejeden Å™idiÄ se může leknout, když se vedle nÄ›j objeví motorka. Navíc nikdy nemůžete vÄ›dÄ›t, jak se ostatní úÄastníci provozu zachovají. Proto je i pro Å™idiÄe motorek dobré pÅ™edjíždÄ›t pouze tehdy, pokud to situace skuteÄnÄ› dovolí, tedy za pÅ™edpokladu, že by mohl pÅ™edjíždÄ›t i klasický vůz.

 

Dále je to pÅ™edjíždÄ›ní pÅ™es plnou Äáru. I zde je využíváno rychlosti a malé velikosti motorek. Ta totiž nezajede do sousedního pruhu tak daleko jako auto, a navíc je celý proces rychlejší. To vede celou Å™adu Å™idiÄů k tomu, aby nerespektovali dopravní znaÄení, jako je například plná Äára. O tom, že to není dobrý nápad, se jich pÅ™esvÄ›dÄilo již mnoho.

 

motorka v garáži

 

S tím vším souvisí také jízda vysokou rychlostí. Ano, je pochopitelné, že motorkáři rádi cítí vítr a chtÄ›jí ze svých strojů dostat co nejvíc. Proto Äasto pÅ™ekraÄují maximální povolenou rychlost, aniž by si uvÄ›domili, že je zavedena z nÄ›jakého důvodu. Bohužel si vÄ›tÅ¡ina z nich neuvÄ›domuje ani to, že nehoda na motorce, zvláštÄ› ve vysoké rychlosti, má Äasto mnohem horší následky než ta v osobním autÄ›. A na to bychom mÄ›li myslet. Koneckonců, chceme se ze své jízdy vrátit domů.