O tom, že jednÄ›mi z nejlépe placených lidí jsou profesionální sportovci, asi nikdo nepochybuje. Když se podíváme, kolik si mÄ›síÄnÄ› vydÄ›lají, mnoha z nás se protoÄí panenky. Pak se ptáme, zda jsou tyto peníze skuteÄnÄ› zasloužené, zvláštÄ› když se v podstatÄ› jen „pÅ™edvádí“ na hÅ™iÅ¡ti. Z tohoto úhlu pohledu by se mohlo zdát, že jsou pÅ™epláceni. OvÅ¡em jsou zde i další vÄ›ci, které bychom mÄ›li zvážit.

 

peníze se rozplynou velmi snadno

 

Tou první je nároÄný tréninkový režim, kterému jsou vystaveni. Mnozí z nich trénují každý den i osm hodin dennÄ›, a to velmi tvrdÄ›. VÄ›tÅ¡ina z nás by nÄ›co takového nevydržela. A je pravdou, že mnozí z nich si ve stáří nesou zdravotní následky.

 

Dále je dobré zvážit i fakt, že tyto peníze jsou odvislé od toho, jaké výkony budou podávat. Pokud jejich výkonnost klesne, pak se mohou s tÄ›mito penÄ›zi rozlouÄit. Jsou tedy pod prakticky neustálým tlakem na to zůstat na vrcholu, Äemuž musí pÅ™izpůsobit v podstatÄ› celý svůj život.

 

profesionální sport je nároÄný

 

Také je tu fakt, že kariéra ve vrcholovém sportu je velice krátká. Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že naprostá vÄ›tÅ¡ina sportovců ukonÄí svou kariéru kolem 35. Dobré je také vÄ›dÄ›t, že pokud si neplatí sociální pojiÅ¡tÄ›ní, pak se jim doba, kterou stráví ve sportu, nepoÄítá do důchodu.

 

Navíc nelze zapomínat ani na fakt, že zaÄínají s profesionálním sportem, a tedy i nároÄným tréninkem, velmi mladí. To pak také znamená, že nemají žádné Å¡koly. Po skonÄení kariéry tedy nemají žádné uplatnÄ›ní, pokud si nechtÄ›jí doplnit vzdÄ›lání, což není v tomto vÄ›ku nijak jednoduché. Nezbývá jim tedy, než si ze svého platu naÅ¡etÅ™it na to, aby mohli relativnÄ› pohodlnÄ› žít dalších 50 – 60 let, a to není nijak snadné.

 

Je tedy jasné, že pÅ™epláceni rozhodnÄ› nejsou. To, že mnoho z nich se svými penÄ›zi neumí hospodaÅ™it, je jiná vÄ›c. OvÅ¡em o tom, jak vÄ›tÅ¡inou tito lidé konÄí, se vÅ¡ak už příliÅ¡ nemluví.