ŘidiÄi, víte, o jakou prasklinu jde? Asi tušíte, ale radÄ›ji nechcete ani pomyslet, že by se objevila na VaÅ¡em vozidle! Respektive, aby ona sebemenší prasklinka zdobila VaÅ¡e autosklo Praha! VÅ¡em zúÄastnÄ›ným je to naprosto jasné. Po příchodu k vozidlu a hlavnÄ› po zjiÅ¡tÄ›ní této nepÄ›kné záležitosti nepovede VaÅ¡e první cesta do práce, ale do servisu. A to jeÅ¡tÄ› s malou duÅ¡iÄkou, aby neprasklo cestou! A také s obavou, aby ve VaÅ¡em servisu bylo místeÄko pro takovéto náhlé a neÄekané příhody a aby výmÄ›na probÄ›hla co nejdříve! A zase další investice na cestÄ›! Kdo je ale vlastníkem vozu, musí poÄítat s opravami a pravidelnými prohlídkami!

Berte to z té lepší stránky

UrÄitÄ› jste zkrouÅ¡ení, otrávení nebo i nazlobení, protože prasklina vznikla zcela jistÄ› vandalstvím v noci, a to nepotěší nikoho! Už se nikdy nevypátrá viník, a to je na tom to nejsmutnÄ›jší. Ale vezmÄ›te to jinak. Co kdybyste se niÄeho nevÅ¡imli a za jízdy se Vám stalo, že Váš Äelní průhled popraská, a Vy zaviníte dopravní nehodu, pÅ™i které dojde ke srážce nÄ›kolika vozů, které nebudou schopné odjezdu, nebo dokonce dojde k poÅ¡kození zdraví ostatních Å™idiÄů! To byste vážnÄ› nechtÄ›li. JeÅ¡tÄ› Å¡tÄ›stí, že jste si vÅ¡imli!

Nezařazené