Hydratace je základ zdraví i pěkného vzhledu. Proč je pro nás vlastně hydratace tak důležitá? Jak je možné, že máme žízeň? A co se vlastně v těle děje, pokud máme nedostatek vody? Na tyto všechny i další otázky se tento článek bude snažit odpovědět. Náš organismus se asi z 50-60 % skládá z vody. Toto číslo se mění v závislosti na pohlaví, věku, interindividuálních rozdílech. Dětské tělo je tvořeno vodou z větší části, a vzhledem k většímu tělnímu povrchu oproti běžnému dospělému, dochází u nich při zvracení, průjmech, mnohem rychleji k dehydrataci. Muži mají obvykle větší poměr tělesné vody, a to proto, že jejich tělo je tvořeno větším procentem svalové tkáně.

voda v lahvi

Ta totiž oproti tukové tkáni, která zase převládá u žen, je na vodu bohatší. Voda se nachází uvnitř buněk, mezi nimi a je i součástí různých tkání. Voda funguje jako plnidlo. Například v mezibuněčné hmotě jednotlivých tkání se nachází voda speciálně vázaná na jednotlivé sloučeniny. Takto vytváří něco jako gel, kterým se dostávají důležité látky z krve k jednotlivým buňkám. Z nich zase naopak odchází látky vzniklé při jejich metabolizmu, které by mohly buňky poškozovat. Tyto látky jsou následně odvedeny až do krevního řečiště a vyloučeny obvykle močí pryč z těla.

plastová láhev

Voda je součástí různých metabolických procesů, které v těle probíhají. Z krevní plazmy, což je z velké části opět jen voda vzniká moč, se kterou se odstraňují z těla nebezpečné látky. Náš mozek, na základě koncentrace určitých iontů v plazmě, je schopen rozlišit, kdy je potřeba se napít. Tento signál je převeden do prožitku žízně, což nás vede k tomu se napít. Proč ale něco tak potřebného a zároveň banálního jako je láhev na pití, nevyužít k něčemu užitečnému. Sportovní lahve s potiskem mohou být například dobrým firemním dárkem a upozorněním na vlastní firmu.