Vzpomínám si, když jsem měla na střední škole dělat referát. Bylo to z informatiky. Byla jsem úplně v šoku, protože jsem vůbec nevěděla, co vůbec mám dělat. A rychle jsem se ještě šla zeptat pana učitele, i když celou dobu jsem se styděla se ho na to zeptat. Protože náš učitel nám řekl, že nám dá úplně ten nejjednodušší úkol, který nám může dát. A pro mě bylo velice trapné, že jsem se v té technice vůbec nevyznala. A sotva jsem uměla zapnout počítač anebo se dostat do emailu. Tak abych pravdu řekla, tak moc jsem se styděla, ale nemohla jsem s tím vůbec nic dělat.

Technika je důležitá.

Mrzelo mě to, protože jsem měla školu opravdu hodně ráda a také jsem se potom chtěla ještě dostat na vysokou školu. A ze začátku, když jsem začala studovat střední školu, tak jsem chtěla vždycky studovat vysokou školu technickou. Jenomže když jsem zjistila, jak jsou pro mě počítače a informatika také celkově technika velice složité, tak jsem si to rozmyslela. A řekla jsem si, že raději půjdu na fakultu mění než na technickou fakultu, i když mám k tomu velice blízko, nikdy jsem neměla takové myšlení, že bych byla opravdu skvělá na techniku nebo matematiku.

Počítače mám ráda.

Samozřejmě, že když mi nešla technika a informatika, tak také i v matematice jsem plavala. Bylo to hrozné! Opravdu hodně mě to mrzelo, protože zbytek mé rodiny byl opravdu velice chytrý a s počítačem uměli zacházet opravdu skvěle. A dokonce i můj bratr vypadal, jako kdyby se s mobilem v ruce nebo s tabletem už narodil. Myslím si, že v dnešní době je velice důležité, aby všichni lidé uměli na počítači, protože potom si najdou i lepší práci a budou lépe uplatnění. Věřím, že do budoucna budou úplně všichni umět s technikou co nejlépe zacházet, stejně jako s počítačem. Myslím si, že každý člověk by měl znát základy na počítači, i když pro mnoho lidí je to ještě úplná novinka.