Už ve Å¡kolce jsem mÄ›la velice oblíbené sportovní hry. Ve Å¡kolce se u nás tomu říkalo sportovky. Sportovky byly to, když dÄ›ti jeÅ¡tÄ› chtÄ›ly mimo Å¡kolku se bavit. A potom jeÅ¡tÄ› mimo první třídu chodit na nÄ›jaké sportovní aktivity. SamozÅ™ejmÄ›, že to nebyly vůbec žádné nároÄné sportovní aktivity, ale spíše tam dÄ›ti dÄ›laly to, co je baví. Bylo to hlavně to, že nesedÄ›ly a nemalovaly si anebo neÄetly pohádky, ale hlavnÄ› se nÄ›jak hýbaly. TÅ™eba si hrály s míÄem anebo tÅ™eba dÄ›laly takovou dÄ›tskou lehkou gymnastiku. Tady ve Å¡kolce anebo v první třídÄ›, což bylo vlastnÄ› spojené, protože dÄ›ti sportovky mÄ›ly rády.

UrÄitÄ› každý má svůj oblíbený pohyb.

Tak to bylo takové, že tam jednoduÅ¡e se bavily téměř neustále a rodiÄům se to moc líbilo. DÄ›ti tam dÄ›laly různé pohybové aktivity a dÄ›laly jenom to, co je baví. Tam vlastnÄ› nebylo vůbec nic pÅ™ikázaného, jak ÄlovÄ›k se má hýbat nebo jak sportovat. Také velice potěšilo hlavně rodiÄe, že sportovky stály pouze jenom dvÄ› stě korun každý mÄ›síc. Já jsem tam chodila celou Å¡kolku a potom také celou první třídu a potom mÄ› velice mrzelo, že od druhé třídy už sportovky vůbec nebyly. Prý o to nebyl tak velký zájem, že prý dÄ›ti už od druhé třídy radÄ›ji chodily s přáteli ven, než aby potom jeÅ¡tÄ› dvě hodiny po první třídÄ› a dvě hodiny po Å¡kolce chodily do sportovek, jenomže já jsem vyrůstala na takovém místÄ›, kde jsem nemÄ›la moc vrstevníků, takže jsem byla ráda, že jsem mohla chodit na sportovky.

Běh i sprint jsou skvělé.

A víte, co bylo nejlepší? Že mi paní uÄitelka domluvila jeÅ¡tÄ› alespoň druhou třídu chodit na sportovky! No super! Tohle mÄ› potěšilo, protože jsem alespoň jeÅ¡tÄ› dvě hodiny po druhé třídÄ› byla s přáteli a tohle mÄ› nejvíce bavilo. Tam jsem právÄ› také naÅ¡la potom moji nejlepší kamarádku, se kterou už jsem dlouho. Máme opravdu plno stejných zálib. ObÄ› dvě jezdíme na koleÄkových bruslích a také na kole a také obÄ› dvě moc rády plaveme. Já si myslím, že když ÄlovÄ›k bude mít nejlepšího kamaráda anebo nÄ›jakou blízkou duÅ¡i, tak potom spolu můžou dÄ›lat takové vÄ›ci, které je baví, a to například sportovat anebo dÄ›lat různé vÄ›ci. Jak sport, tak také tÅ™eba mají oblíbené knihy, které si potom mohou půjÄovat. Mít kamaráda na sport je veliká výhoda.