Pokud se to podaří, lze takovou dovolenou oznaÄit stejnÄ› jako je nadpis tohoto Älánku. Po takové dovolené ÄlovÄ›k pookÅ™eje, aby zhruba bÄ›hem týdne Äi mÄ›síce po ní byl opÄ›t v takovém stavu jako pÅ™ed ní. ProstÄ›, dovolené je málo, ale to my vÅ¡ichni víme, jenže s tím nic nedÄ›láme. To jen zamÄ›stnavatelé se domnívají, že dovolené je naopak hodnÄ›. Oni by rádi, aby jejich dÄ›lníci a zamÄ›stnanci vůbec nejlépe nemÄ›li dovolenou vůbec. Ale pryÄ od tohoto tématu.  

Podíváme se radÄ›ji na dovolené, které nejsou tak moc v kursu. Tedy, upÅ™esním, na místa, kam se moc na dovolenou nejezdí. NenavÅ¡tívíme tedy spolu vyhřáté písÄité pláže a sluncem zalité sluneÄníky u moÅ™e. Naopak, podíváme se tam, kde je chladno a kde rozhodnÄ› tepla moc neužijete. A pÅ™esto tam turisté jezdí, i když ne v takové míře, jako tÅ™eba na Floridu, nebo do Chorvatska. Jenže tam už byl skoro každý a užil si ty pÅ™elidnÄ›né pláže a fronty na kde co. Nuže, my pojedeme na sever.  

mezi skalisky

Podíváme se spolu do Svalbardu, což je norský výraz pro Å picberky. Možná nejste zrovna honÄ›ní v zemÄ›pise, ale to vůbec nevadí, budu vás totiž navigovat, abyste je lépe naÅ¡li. Takže tato skupinka ostrovů je severnÄ› od evropské pevniny, zhruba ve stÅ™edu pÅ™ed severním pobÅ™ežím Norska a severním pólem. NejvÄ›tší souostroví je Západní Å picberk, po nÄ›m pak dle velikosti následuje Severovýchodní zemÄ›. ÚplnÄ› na konec bychom mohli zaÅ™adit Edgeův ostrov. NejvÄ›tším mÄ›stem je zde pak Longyearbyen. Zde se pravdÄ›podobnÄ› ubytujete, aÄkoli se dá bydlení sehnat i jinde, ale je to již spíše pro dobrodruhy.  

krajina v zimÄ›

Dostanete se sem jedině letadlem a vězte, že se tím octnete na místě, které je takto dosažitelné nejblíže severního pólu.  

Lze tu vidÄ›t spoustu zajímavostí a urÄitÄ› si každý nÄ›co najde. Potíž je zde vÅ¡ak v tom, že tato zemÄ›, Äi tyto ostrovy spadají pod Norsko, a tudíž je zde pÄ›knÄ› draho. Uvádí se, že dokonce dráž než v Norsku samotném. Ale pÅ™esto je mohu k dovolené doporuÄit.