Češi jsou vyhlášení svým kutilstvím a mnozí amatérští kutilové jsou schopni vytvářet takové výrobky, které by obstály i v profesionální konkurenci. Stává se, že se pak pouští i do oborů, které vyžadují velmi specifické odborné znalosti, což je například elektrotechnika nebo instalatérská odvětví topenářství a plynových spotřebičů a rozvodů. Jedním z motivů jejich činnosti mohou být i hmatatelné finanční úspory. Je totiž celkem jasné, že pokud si doma rekonstruujete elektrické rozvody a k tomu zhotovíte topení v podlaze a napojíte jej na krb s tepelným výměníkem, bude vaše úspora za pracovní výkon profesionálních odborníků přesahovat desítky tisíc korun.

pitná voda

Podobným lákadlem se může stát i vodovodní přípojka. Zručný amatér by byl schopen toto zvládnout svépomocí, ale taková je pouze teorie. V praxi se to řeší mnohem složitější cestou, kterou nelze obejít i z legislativních důvodů. Cena přípojky vody Pro vodu se totiž odvíjí od několika postupů.

V první řadě se musí začít odborně vypracovanou projektovou dokumentací a stavebním povolením. Stavební úřad o vašem záměru musí vědět a musí se k němu také vyjádřit. Vodovodní přípojka se uvažuje jako samostatné stavební dílo, k němuž se váže před uvedením do provozu i závěrečná kolaudace. Nemůžete zkrátka toto vše obejít, ve hře je vodovodní řad, k němuž jsou připojeny desítky, stovky domácností, a musí se brát v potaz dopad na celkový funkční systém.

vodovodní kohoutek

Amatérské jednání by se v tomto případě mohlo přirovnat k sobectví, kdy dotyčnému záleží jen na něm a jeho prospěchu, zatímco to, co se děje za jeho zády, jej naprosto nezajímá. Ohleduplnost je v tomto směru namístě, podobně, jako je tomu i u žádostí o stavební povolení k výstavbě studny. Tam se také musí posoudit, zda nová studna nezasáhne do těch okolních tak, aby jim odebírala vodu a stalo se, že nová domácnost bude mít vody dostatek a ty ostatní https://blog.idnes.cz/ostatni.aspx budou na suchu.